سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

اهمیت خوراک کامل در تغذیه گاوهای شیری

سیستم تغذیه جیرۀ کامل، سیستمی ارزان و کارآمد برای کنترل دقیق تغذیه گله های بزرگ گاو شیری محسوب می‏شود. در نتیجه تغذیه گاو با جیرۀ کامل افزایشی برابربا ۱۵/۰ درصد واحد در میزان چربی شیر و ۰۵/۰ درصد واحد در میزان مواد جامد بدون چربی نسبت به تغذیه جداگانه، علوفه و کنسانتره مشاهده شده است.

ادامه مطالب….اهمیت خوراک کامل

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید