سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

تأثیر سرب موجود در خوراک بر روی مرغ های تخمگذار

تحقیقات اخیر به عمل آمده توسط محققین چینی ، نشان می دهد وجود میزان بالای سرب در خوراک طیور به هورمون های تولید مثل مرغ های تخمگذار آسیب می زند .  محققین دانشگاه Zhejiang از مجموع ۵۷۶ مرغ قهوه ای ۴۰ هفتهٔ Hy-Line در این تحقیق استفاده کردند و به ۴ دستهٔ ۱۴۴ تایی مرغ تقسیم کردند . طیور با پایه خوراک ذرت – سویا و با  ۰ (برای گروه کنترل) ،۱۵ ، ۳۰ یا ۶۰ میلی گرم سرب در هر کیلوگرم خوراک تغذیه می شدند . در طول آزمایش در گروههای آزمایشی که میزان ۱۵ ، ۳۰ و ۶۰ گرم سرب در هر کیلوگرم خوراک دریافت می کردند در تعداد تخمگذاری و ضریب تبدیل خوراک تغییری دیده نشد ضمن آنکه میزان مصرف غذای روزانه کاهش یافت . میزان سرب موجود در آلبومین ، زرده ، کبد ، مجرای عبور تخم و تخمدان گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود .  در مجموع ، یوآن و همکارانش یافتند مرغ هایی که در رژیم خوراکی آنها سرب بوده  در بافت گوشتی و تخم مرغ آنها سرب به جا می ماند و در عین حال با کاهش هورمون های ترشحی داخلی بر روی سیستم تولید مثل آنها تأثیر می گذارد .

منبع:  I.T.P News

۲۷ آذر

۹۲

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید