سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

تاثیر تغذیه بر تولید و ترکیب شیر

مقدار چربی شیر را تا حدودی می توان با تغذیه افزایش داد. معمولاً افزایش درصد چربی شیر از این طریق به صورت دائمی نیست و برای گاوداران هم عملی نیست. غذاهای پرچربی، مثل روغن کتان، پنبه دانه و پیه میزان چربی شیر را افزایش می دهند، حال آنکه مصرف روغن کبد ماهی باعث کاهش درصد چربی می گردد. برخی از جیره ها باعث کاهش درصد چربی می گردند. از جمله آن ها می توان، مصرف کنسانتره زیاد، جیره های کم علوفه، علف آبدار و مراتع بهاری، علف های خرد شده، غذاهای حرارت داده شده و غذاهای پلت شده را بر شمرد. این جیره ها تولید اسید لاکتیک را در شکمبه کاهش و تولید اسید پروپیونیک را افزایش می دهند. به طور کلی، غلظت اسیدهای چرب فرار در شکمیه یعنی اسید استیک ۶۵/۰، اسید پروپیونیک ۲۰/۰، اسید بوتیریک ۱۲/۰ و سایر اسیدها ۳/۰ می باشد. جیره هایی که موجب کاهش چربی شیر می شوند، اغلب باعث تقلیل اسید استیک تا ۱۰ درصد یا بیشتر و افزایش اسید پروپیونیک با مقداری مشابه می گردند. علت اصلی کاهش چربی شیرمشخص نیست لیکن تغییر در نسبت اسید لاکتیک به اسید پروپیونیک بر روی بافت چربی بدن به وسیله این عوامل تأثیر می گذارد.

الف) رقابت مستقیم با غذه پستان برای پیش نیازهای چربی شیر، به خصوص اسید لاکتیک.

ب) جذب و استری کردن بیشتر اسیدهای چرب زنجیره بلند.

ج) کاهش جداسازی اسیدهای چرب زنجیره بلند از بافت های چربی برای سنتز شیر.

ادامه مطالب….تاثیر تغذیه بر تولید و کیفیت شیر

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید