سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

تاثیر پروبیوتیک ها بر تولید و ترکیب شیر

پاسخ در برابر افزودنی های غذایی قارچی مانند سایر افزودنیهای غذایی از جمله مکمل های پروتئینی به نیازهای حیوان و نحوه مدیریت گله بستگی دارد که این امر پیشتر توسط چیس به وضوح بیان شده است(۱۹۸۹) . بدین ترتیب گاوها در اوایل دوره شیردهی در مقایسه با مراحل آتی بهتر در برابر مصرف کشت مخمر پاسخ می دهند. همچنین پاسخ در برابر مصرف آسپرژیلوس اریزا در اوایل شیردهی بر خلاف اواسط یا اواخر شیردهی از بیشترین مقدار خود برخوردار است. این تاثیرات تغذیه ای، تبادلات متقابل موجود در جیره را با مشکل مواجه می سازد و در صورت آگاهی  دقیق از مکانیسم عملکرد کشت  مخمر و آسپرژیلوس اریزا کمکی در این راه خواهد بود.

فایل مطالب…. تاثیر پروبیوتیک ها بر تولید و ترکیبات شیر و گوشت

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید