صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

معرفی پرسنل

وجیهه امامپور

نام : وجیهه
نام خانوادگی : امامپور
سمت : مدیر گروه تحقیق و توسعه
ایمیل :
رزومه :
مشاهده پروفایل

ایمان احمدی صنوبری

نام : ایمان
نام خانوادگی : احمدی صنوبری
سمت : مدیر فنی
ایمیل :
رزومه :
مشاهده پروفایل

مجید ایزدی

نام : مجید
نام خانوادگی : ایزدی
سمت : مهندس مکانیک
ایمیل :
رزومه :
مشاهده پروفایل

رضا پورمهدی

نام : رضا
نام خانوادگی : پورمهدی
سمت : مدیر داخلی
ایمیل :
رزومه :
مشاهده پروفایل

شیوا بهزادیان

نام : شیوا
نام خانوادگی : بهزادیان
سمت : مسئول فنی و بهداشتی-دامپزشک
ایمیل :
رزومه :
مشاهده پروفایل

مسعود امیربیک

نام : مسعود
نام خانوادگی : امیربیک
سمت : کارشناس بازرگانی
ایمیل :
رزومه :
مشاهده پروفایل

ریحانه ریحانی

نام : ریحانه
نام خانوادگی : ریحانی
سمت : حسابدار
ایمیل :
رزومه :
مشاهده پروفایل

سعید محمدزاده

نام : سعید
نام خانوادگی : محمدزاده
سمت : مدیر امور مالی
ایمیل :
رزومه :
مشاهده پروفایل