سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

دکتر حسن کرمانشاهی، استادیار گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید