سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

عوامل مؤثر بر تولید و ترکیب(پروتئین و چربی) شیر

تولید شیر گاو بطور تقریبی ۳ تا۶ هفته بعد از زایمان به حداکثر خود می رسد و سپس یک کاهش تدریجی در تولید آن به وقوع می پیوندد. توصیه شده است که برای تنظیم یک سال فاصله بین زایمان ها و نیز ۶۰ روز طول دوره خشکی طول دوره شیردهی ۳۰۵ روز باشد. میزان تولید یک گاو در اوج شیردهی به شرایط بدنی آن در موقع زایمان، نداشتن بیماری های عفونی و متابولیکی، رژیم غذایی بعد از زایمان و عوامل توارثی بستگی دارد. وضعیت خوب بدنی در هنگام زایمان و برنامه غذایی مناسب بعد از آن، به افزایش اوج تولید شیر منجر می شود. به دلیل رابطه ی نزدیک بین اوج تولید وکل تولید شیر در یک دوره شیردهی، اوج تولید شیر نقش مهمی در میزان تولید شیر در یک دوره ی شیردهی دارد. نداشتن بیماری های متابولیکی به خصوص، تب شیر و کتوز به گاو این اجازه را می دهد تا تولید شیر را به سطح توان ژنتیکی خود برساند. معمولاً بین تولید شیر و درصد چربی و پروتئین آن رابطه معکوسی وجود دارد. به موازات افزایش در تولید، درصد این دو ماده در شیر کاهش می یابد. درصد پروتئین و چربی شیر در اوج تولید شیر در نقطه پایینی قرار گرفته اند، ولی در انتهای دوره ی شیردهی درصدهای چربی و پروتئین به تدریج زیادتر می گردد. در طی دوره ی شیردهی میزان لاکتوز شیر کاهش و میزان خاکستر شیر افزایش بسیار اندکی را نشان می دهند.

ادامه مطالب…عوامل موثر بر تولید و ترکیب پروتئین و چربی شیر

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید