سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

مقایسه تاثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی مرغان تخم گذار

این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح مختلف دانه های گلرنگ و کتان، بر تیتر آنتی بادی، کلسترول خون و زرده، ترکیب اسیدهای چرب زرده و نسبت اسیدهای چرب امگا – ۶ به امگا – ۳ زرده تخم مرغ با ۱۶۸ قطعه مرغ تخم گذار سویه های-لاین ۳۶-W در قالب طرح کاملاً تصادفی، با ۷ نوع جیره غذایی در ۳ تکرار به مدت ۱۲ هفته اجرا شد. مرغان با جیره های غذایی شامل جیره پایه فاقد دانه گلرنگ و کتان، سطوح ۴ ، ۷ و ۱۰ درصد دانه گلرنگ یا سطوح ۴ ، ۷ و ۱۰ درصد دانه کتان تغذیه شدند. مشاهدات نشان داد که تیتر آنتی بادی، سطح کلسترول خون و تخم مرغ تحت تأثیر سطوح مختلف دانه گلرنگ و کتان قرار نگرفت….

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید