سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

پروبیوتیک ها در تغذیه نشخوارکنندگان

واژه پروبیوتیک که واژه ای است یونانی، به معنای”برای زندگی” می باشد. طی سالیان متمادی بکارگیری این واژه معنی آن همواره در حال تغییر بوده است. این واژه نخستین بار در سال ۱۹۶۵ توسط لی لی و استیل ول  برای مواد مترشحه به وسیله ارگانیسم هایی به کار گرفته شد که موجب تحریک رشد در میکروارگانیسم های دیگر می شدند. بنابراین، این ترکیبات کاملاً در مقابل آنتی بیوتیک ها یا مواد “پادزیست” قرار می گیرند. با این وجود، بکارگیری این واژه بدین شکل تداوم نیافت و اسپرتی(۱۹۷۱) از این واژه تحت عنوان عصاره های بافتی موجب تحریک رشد میکروبی یاد نمود. پارکر در سال( ۱۹۷۴) تعریفی را ارایه نمود که مطابق این تعریف، پروبیوتیک ها ارگانیسم ها یا موادی هستند که در تعادل میکروبی روده تأثیر گذارند. این تعریف بکارگیری پروبیوتیک ها را به میکروفلور روده مرتبط می سازد و بکارگیری کلمه “مواد یا ترکیبات” مفهوم وسیعی به آنها می بخشد که حتی آنتی بیوتیک ها را نیز فرا می گیرد. فولر(۱۹۸۹) تعریف جامعتری را ارایه نمود؛ مطابق این تعریف، پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده تأثیرات سودمندی بر روی میزبان دارند. این تعریف جدید بر ماهیت زنده پروبیوتیک ها تأکید دارد.

ادامه مطلب….پروبیوتیک ها درنشخوارکنندگان

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید