سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

نام کتاب: راهنمای تولید مثل در گاو شیری و گوشتی

مترجم: دکتر مجید شاهمرادی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی – ۱۳۹۲

راهنمای تولید مثل در گاو شیری و گوشتی

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید