سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

مطالب منتشر شده در دسته ی "آموزش"

عوامل موثر بر رشد و توسعه دستگاه گوارش گوساله

عوامل موثر بر رشد و توسعه دستگاه گوارش گوساله

مشخص شده است که اسیدهای چرب فرار (اسیدهای استیک، پروپیونیک و بوتیریک) حاصل از تخمیر میکروبی کربوهیدراتها و تجزیه پروتئین­های جیره از عوامل اختصاصی در توسعه پیش معده است (وارنر و همکاران، ۱۹۵۶). بعلاوه نشان داده شده است که اضافه کردن محلول ضعیف این اسیدها به شکمبه- نگاری گوساله­های تغذیه شده با شیر (بدون دسترسی به غذای خشک) سبب تغییرات عمده­ای در میزان رشد بافتی زوائد انگشتی این اعضاء و توسعه ظرفیت جذبی آنها می­شود (ساتن و همکاران، ۱۹۶۳). اسیدهای پروپیونیک و بوتیریک اولین تحریک کنندگان رشد بافتی هستند. یکی از دلایل آن متابولیسم زیاد این اسیدها توسعه بافت شکمبه­ای در حین جذب است (مک­گیلیارد و همکاران، ۱۹۶۵). متابولیسم آنها انرژی لازم برای رشد بافت اپی­تلیوم و انقباضات ماهیچه­ای را فراهم می­کند. بعلاوه بوتیرات و پروپیونات اثرات مستقیمی بر تکثیر و تمایز سلول های اپیتلیوم معده­ای و روده­ای دارند (مک­گیلیارد و همکاران، ۱۹۶۵). در سن حدود ۱۶-۱۲ هفتگی تک تک قسمت­های معده گوساله شباهت زیادی به حیوان بالغ پیدا می­کند. این شباهت ها بر اساس وزن بافتی به ترتیب حدود ۶۷، ۱۸ و ۱۵ درصد برای شکمبه- نگاری، هزارلا و شیردان است (وارنر و فلت، ۱۹۶۵). خصوصیت منحصر به فرد دیگر دستگاه گوارش قبل از نشخوارکنندگی وجود یک چین­خوردگی بافتی از ابتدای مری تا سوراخ نگاری- هزارلا است (ارسکوف و همکاران، ۱۹۷۰). انقباضات ماهیچه­ای این چین­ خوردگی بافتی، لوله­ای به نام شیار مری را تشکیل می­دهد که شیر و دیگر مایعات از درون آن عبور کرده و مستقیماً با کمترین یا بدون هیچ تراوشی به درون شکمبه- نگاری، وارد شیردان می­ شود.

ادامه مطلب…. فیزیولوژی شکمبه گوساله

ادامه مطلب ...
دستورالعمل مصرف صحیح کنسانتره در گاو شیری
تاثیر پروبیوتیک ها بر تولید و ترکیب شیر

تاثیر پروبیوتیک ها بر تولید و ترکیب شیر

پاسخ در برابر افزودنی های غذایی قارچی مانند سایر افزودنیهای غذایی از جمله مکمل های پروتئینی به نیازهای حیوان و نحوه مدیریت گله بستگی دارد که این امر پیشتر توسط چیس به وضوح بیان شده است(۱۹۸۹) . بدین ترتیب گاوها در اوایل دوره شیردهی در مقایسه با مراحل آتی بهتر در برابر مصرف کشت مخمر پاسخ می دهند. همچنین پاسخ در برابر مصرف آسپرژیلوس اریزا در اوایل شیردهی بر خلاف اواسط یا اواخر شیردهی از بیشترین مقدار خود برخوردار است. این تاثیرات تغذیه ای، تبادلات متقابل موجود در جیره را با مشکل مواجه می سازد و در صورت آگاهی  دقیق از مکانیسم عملکرد کشت  مخمر و آسپرژیلوس اریزا کمکی در این راه خواهد بود.

فایل مطالب…. تاثیر پروبیوتیک ها بر تولید و ترکیبات شیر و گوشت

ادامه مطلب ...
کاربرد پودر گوشت در تغذیه طیور
بکارگیری پروبیوتیک ها در بهبود پدیده تخمیر در شکمبه

بکارگیری پروبیوتیک ها در بهبود پدیده تخمیر در شکمبه

مخمرها و فرآورده های جانبی آنها به عنوان منابع پروتئین و انرژی در تغذیه نشخوارکنندگان به کار می روند. با این وجود، از اواخر دهه ۱۹۸۰ علاقمندی موجود برای مصرف فرآورده های حاوی مخمر و یا قارچ های رشته ای مشابه پروبیوتیک ها افزایش یافت که موجب بهبود کارکردهای دستگاه گوارش می گردند. فرآورده های حاوی مخمر یا قارچ که برای افزایش تولید به نشخوارکنندگان بالغ خورانیده می شوند، هیچ ارتباطی با پیشگیری از اسهال در آنها ندارد. این فرآورده ها موجب افزایش رشد نشخوارکنندگان بالغ می گردند؛ به نحوی که این افزایش بسیار بیش از آن چیزی است که با توجه به آنالیز این فرآورده ها انتظار می رفت. فرآورده های موجود در بازار حاوی مخمر ساکارومایسس سرویسیه یا قارچ هوازی آسپرژیلوس اریزا هستند و گاهی اوقات نیز حاوی هر دوی آنها می باشند و به همین علت از آنها به عنوان پروبیوتیک های قارچی یا افزودنی های غذایی قارچی یاد می شود.

ادامه مطلب….پروبیوتیک ها بر تخمیر در نشخوارکنندگان

ادامه مطلب ...
عوامل تأثیرگذار بر تأثیر پروبیوتیکی

عوامل تأثیرگذار بر تأثیر پروبیوتیکی

یک پروبیوتیک ممکن است رژیم های مصرفی متفاوتی به کار گرفته شوند؛ به طوری که در یکی مصرف به صورت مداوم و در دیگری فقط یک دز مصرف می شود. اگرچه حداقل دز مؤثر تعیین نشده است، ولی مشخص شده است که تأثیر پروبیوتیکی پس از توقف تجویز از میان می رود. آزمایشات روی موش های صحرایی و انسان نشان داده است که تأثیر پروبیوتیک ها پس از توقف مصرف از میان می رود و در خوک و طیور نیز ارگانیسم های موجود در پروبیوتیک را نمی توان ۷ روز پس از مصرف در دستگاه گوارش یافت. به نظر نمی رسد که استقرار دائم ارگانیسم های بلع شده یک نتیجه محتمل باشد؛ چرا که حتی میکروارگانیسم های بومی نیز به طور دایم در دستگاه گوارش قرار ندارند. با وجود آنکه فلور را دایمی و ثابت تصور می کنند، ولی ترکیب فلور مرتباً تغییر می نماید. بدین ترتیب، با وجود آنکه ممکن است شمارش اشرشیاکُلی در تمام دوران حیات یک حیوان یکسان باشد، ولی سروتیپ های غالب به صورت دوره ای متغیر هستند. در بچه خوک ها نیز به صورت مشابه لاکتوباسیل ها در طول ۱۴ روز نخست زندگی تغییر می یابند که

ادامه مطلب….تاثیر پروبیوتیکی

ادامه مطلب ...
ویژگی های پروبیوتیک مطلوب

ویژگی های پروبیوتیک مطلوب

گیلیلند(۱۹۷۲) نشان داد که باکتری های گرم مثبت عمدتاً در برابر لیزوزیم حساسند، اما لاکتوباسیل ها و استرپتوکوک ها در مقایسه با سایر باکتری های گرم مثبت از مقاومت بیشتری در این زمینه برخوردار می باشند. باکتری های اسید لاکتیکی در برابر اسید مقاوم هستند. کان وی و همکاران(۱۹۸۷) نشان دادند که لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در مقایسه با لاکتوباسیلوس دلبروکی تحت گونه بولگاریکوس از مقاومت بیشتری برخوردار است و در مقایسه با استرپتوکوکوس سالیواریوس تحت گونه ترموفیلوس نیز به نوبه خود مقاوم تر است. مقاومت در برابر pH پایین و خارج بدن حیوانات به نوع بافر و حضور غذا یا موادی مانند شیر بستگی دارد. این امر با نتایج مربوط به مطالعات داخل بدن حیوانات انجام شده توسط رابینز- براون و همکاران همخوانی دارد. در مطالعه آنها، میزان بقای لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در مایع ژژنوم پس از عبور از معده در موارد اعمال محدودیت غذایی در مقایسه با موارد معمولی بسیار پایین بود. کان وی و همکاران(۱۹۸۷) نشان دادند که بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ژژنوم و دوازدهه بسیار بالاتر از بقای

ادامه مطلب….ویژگی پروبیوتیک های مطلوب

ادامه مطلب ...
پروبیوتیک ها در تغذیه نشخوارکنندگان

پروبیوتیک ها در تغذیه نشخوارکنندگان

واژه پروبیوتیک که واژه ای است یونانی، به معنای”برای زندگی” می باشد. طی سالیان متمادی بکارگیری این واژه معنی آن همواره در حال تغییر بوده است. این واژه نخستین بار در سال ۱۹۶۵ توسط لی لی و استیل ول  برای مواد مترشحه به وسیله ارگانیسم هایی به کار گرفته شد که موجب تحریک رشد در میکروارگانیسم های دیگر می شدند. بنابراین، این ترکیبات کاملاً در مقابل آنتی بیوتیک ها یا مواد “پادزیست” قرار می گیرند. با این وجود، بکارگیری این واژه بدین شکل تداوم نیافت و اسپرتی(۱۹۷۱) از این واژه تحت عنوان عصاره های بافتی موجب تحریک رشد میکروبی یاد نمود. پارکر در سال( ۱۹۷۴) تعریفی را ارایه نمود که مطابق این تعریف، پروبیوتیک ها ارگانیسم ها یا موادی هستند که در تعادل میکروبی روده تأثیر گذارند. این تعریف بکارگیری پروبیوتیک ها را به میکروفلور روده مرتبط می سازد و بکارگیری کلمه “مواد یا ترکیبات” مفهوم وسیعی به آنها می بخشد که حتی آنتی بیوتیک ها را نیز فرا می گیرد. فولر(۱۹۸۹) تعریف جامعتری را ارایه نمود؛ مطابق این تعریف، پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده تأثیرات سودمندی بر روی میزبان دارند. این تعریف جدید بر ماهیت زنده پروبیوتیک ها تأکید دارد.

ادامه مطلب….پروبیوتیک ها درنشخوارکنندگان

ادامه مطلب ...
پرواربندی گوسفند

پرواربندی گوسفند

پرواربندی از سن دو هفتگی و همزمان با شروع تغذیه بره ها با مواد کنسانتره و علوفه تا سن چهار ماهگی انجام می شود. در این روش برای تغذیه بره ها علاوه بر شیر ماده از کنسانتره و همچنین علوفه دارای ضریب هضمی و پروتئین زیاد است(گل یونجه) استفاده می شود . در مدت پرواربندی علوفه به صورت آزاد در اختیار بره ها قرار می گیرد ولی مصرف کنسانتره به صورت جدول ذیل می باشد . برای کنترل تغذیه بره ها و ممانعت مادرها از تغذیه با کنسانتره یک دیواره جدا کننده که فقط بره ها می توانند از آن عبور کنند در آغل قرار داده می شود. این روش تغذیه را اصطلاحاً Creep Feeding می گویند. کنسانتره مصرفی برای بره ها باید تا سن ۴۰ روزگی حاوی حدود ۲۰ درصد پروتئین خام باشد و سپس به حدود ۱۶ درصد کاهش یابد. تجربه نشان می دهد افزایش وزن روزانه بره ها در این روش تغذیه (به جز نژادهای زل و سنگسری) حدود  ۳۰۰-۲۵۰ گرم می باشد. به طوری که وزن بره ها به دلیل رشد سریع در پایان مدت مذکور به ۴۰-۳۵ کیلوگرم افزایش می یابد. پروار بره های شیرخوار در چراگاه نیز قابل اجرا است . دراین روش مرتع یا چراگاه را با استفاده از میله های عمودی یا افقی به چند قسمت تقسیم می کنند. ارتفاع اولین میله افقی از سطح زمین و یا فاصله دو میله عمودی به اندازه ای است که فقط بره ها می توانند از آن عبور کرده و تغذیه کنند.

ادامه مطالب….روش های پرواربندی گوسفند

ادامه مطلب ...
اثر تغذیه بر بروز بیماریهای متابولیکی گاو شیری