سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

مطالب منتشر شده در دسته ی "مقالات"

منطقه راحتی گاو
جهت سالن فری استال جهت کاهش استرس حرارتی
آیا گاوها آفتاب را دوست دارند
اشتباه نیاز دمایی گاو در استرس حرارتی
تفاوت دمای مناسب انسان و دام
ارتباط بین رنگ پوست گاو و استرس حرارتی
پیامدهای استرس حرارتی در گاوها
اثر شاخص دما-رطوبتی (THI) در تولید شیر
بررسی بهترین شاخص دما-رطوبتی (THI) در تولید شیر
راهکارهای مقابله با استرس گرمایی در گاوهای شیری

راهکارهای مقابله با استرس گرمایی در گاوهای شیری

راهکارهای مقابله با استرس گرمایی در گاوهای شیری (برگرفته و تهیه شده بر اساس وبینار دکتر قربانی )

گاوهای با تولید شیر بیشتر، به دلیل گرمای تولیدی بالاتر (BTU) ، مستعدتر به تنش حرارتی می باشند. گاو با تولید ۵۵ کیلوگرم شیر در روز، تقریبا بیش از ۶۰۰۰ BTU حرارت در ساعت تولید می نماید،که در حد یک بخاری گازی تولید حرارت دارد. اما گاو با تولید ۱۸ کیلوگرم تقریبا نصف گاو ۵۵ کیلویی تولید حرارت دارد. انسان در حال استراحت بسیار ناچیز تولید حرارت دارد. بزرگترین اشتباه کارشناسان و گاوداران این است که هوای مطبوع و مناسب )هوای بهاری( برای خود را، همچنین مناسب برای
گاوها می دانند. درصورتی که همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، دمای مناسب برای انسان، حتی در مقایسه با دام کم تولید بسیار متفاوت می باشد، به گونها ی که دمای مناسب برای انسان ممکن است برای دام کم تولید و پر تولید بسیار بالا و گرم باشد.

ادامه مطلب…شروع فصل گرما و راه مقابله با تنش گرمایی در گاوهای شیری (گهر دانه شرق)۱

ادامه مطلب ...