سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

مطالب منتشر شده در دسته ی "علمـــی و پژوهـــشی"

نقش آبشخور در کاهش استرس حرارتی گاو
منطقه راحتی گاو
جهت سالن فری استال جهت کاهش استرس حرارتی
آیا گاوها آفتاب را دوست دارند
اشتباه نیاز دمایی گاو در استرس حرارتی
تفاوت دمای مناسب انسان و دام
ارتباط بین رنگ پوست گاو و استرس حرارتی
پیامدهای استرس حرارتی در گاوها
اثر شاخص دما-رطوبتی (THI) در تولید شیر
بررسی بهترین شاخص دما-رطوبتی (THI) در تولید شیر